Photocopy giao tận nhà, in số lượng lớn

0

BẢNG GIÁ IN – PHOTOCOPY

(Lẻ làm tròn 1.000đ)

1: 1.000đ
2: 2.000đ
3 – 10: 500đ/tờ
11 – 50: 400đ/tờ
51 – 200: 350đ/tờ
> 200: 300đ/tờ

Danh mục:
0