In ảnh

1.00060.000

In ảnh 4cm x 6cm

In ảnh 6cm x 9cm

In ảnh 9cm x 13cm

In ảnh 13cm x 18cm

In ảnh 21cm x 29cm

In ảnh 29cm x 42cm

Quý khách mang USB chứa file ảnh chụp đến cửa hàng hoặc gửi mail đính kèm ảnh về địa chỉ [email protected] . Cũng có thể liên hệ theo đường dẫn sau (đính kèm theo file ảnh chụp): https://dakha.net/lien-he

DAKHA.NET sẽ kiểm tra và in theo yêu cầu: kích thước, số lượng, ép plastic …

Quý khách lấy ảnh tại cửa hàng (thanh toán trực tiếp) hoặc DAKHA.NET sẽ gửi về nhà theo địa chỉ được cung cấp (thanh toán qua ngân hàng).

Mã: N/A Danh mục:
0