Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 24 làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Sở NN&PTNT

0
64

[Tin Kon Tum] –

 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ngọc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

* Đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy:

Loading...

 Quang cảnh buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy


 

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại buổi làm việc; Thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về công tác dân tộc”, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Kon Tum đã ban hành chương trình, kế hoạch và triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 24 đề ra. Tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chính sách về dân tộc. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời.

 

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không còn hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giảm còn trên 17% vào năm 2018; trên 90% hộ dân được sử dụng điện; 100% xã có đường ô tô đến được trung tâm; đã giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở, đất ở cho người DTTS.

 

Tỉnh Kon Tum đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia chống mù chữ, hoàn thành và duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và phổ cập Trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS đã được thực hiện hiệu quả; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai đồng bộ.

 

Chương trình Phát thanh – Truyền hình bằng tiếng các DTTS được duy trì; trong đó, đã sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng phổ thông và 4 thứ tiếng DTTS.

 

Công tác xây dựng Đảng và củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được chú trọng; 100% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Đảng và có đảng viên là người DTTS.

 

Công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở được chú trọng. Biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc được bảo vệ vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng.

 

Tại buổi làm việc, tỉnh Kon Tum kiến nghị với Đoàn kiểm tra trung ương chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách dân tộc trên cả nước để xây dựng chính sách mới giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với tình hình mới; tập trung ưu tiên bố trí các nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS, trong đó cần có một cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về lĩnh vực này nhằm thống nhất công tác quản lý các nguồn vốn chính sách dân tộc ở trung ương, hiện còn phân bổ rãi rác thông qua một số bộ, ngành về địa phương; có chính sách nâng hỗ trợ chế độ học bổng phù hợp hơn cho học sinh nội trú, bán trú DTTS theo Nghị 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ từ 80% mức lương tối thiểu của nhà nước lên 100%.    

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Điểu K’ré nhấn mạnh, qua làm việc cho thấy tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về công tác dân tộc”, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của đồng bào DTTS và xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

 

Đồng thời, ghi nhận những kết quả và những kiến nghị của tỉnh Kon Tum để tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định.

 

*Buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT

 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Chương cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ năm 2003 đến nay, Sở NN&PTNT đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 100.000 lượt hộ để phát triển sản xuất. Hỗ trợ đất ở cho hơn 3.400 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho hơn 6.300 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hơn 14.000 hộ. Đã thực hiện đầu tư được 36/36 dự án định canh định cư, đạt 100% dự án được phê duyệt với 1.307hộ/5.968 khẩu đã được định canh định cư ổn định.

 

Từ năm 2010 – 2018 có 15.480 lao động nông thôn được đào tạo nghề; trong đó có 12.174 người DTTS, chiếm trên 79%. Thực hiện công tác giao đất, giao rừng, trong giai đoạn 2006-2016 đã giao 3.745,2 ha rừng và đất rừng cho 23 cộng đồng thôn, làng để quản lý bảo vệ và giao hơn 62.650 ha rừng và đất rừng cho hơn 4.600 hộ gia đình để quản lý bảo vệ.

 

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 17 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, 06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 20 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 02 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

 

Hàng năm, Sở NN&PTNT đã chủ động xây dựng kế hoạch các mô hình, chương trình khuyến nông trong đó ưu tiên các chương trình thuộc vùng đồng bào DTTS, tổng số hộ được tham gia thực hiện các mô hình khuyến nông hơn 7.670 hộ, trong đó có trên 80% là ĐBDTTS.

 

Với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 24 về công tác dân tộc; đã góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc; kinh tế vùng đồng bào DTTS tiếp tục có những bước phát triển tiến bộ, đời sống đồng bào DTTS ở nhiều vùng được nâng lên.

 

Tại buổi làm việc, Sở NN&PTNT đề nghị Chính phủ khi ban hành các chính sách cần theo hướng tập trung tránh manh mún, nhỏ lẻ để các đối tượng được thụ hưởng nhất là hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Các chính sách cần được thiết kế bảo đảm sự thống nhất về cơ chế hỗ trợ, mức hỗ trợ giống nhau đối với các đối tượng giống nhau, tránh trùng lắp cũng như bỏ sót đối tượng; Giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo.

 
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Kon Tum, đồng chí Điểu K’ré bày tỏ rất phấn khởi và đánh giá cao những kết quả của Sở NN&PTNT đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc trong suốt 15 năm qua.

 

Đồng chí Điểu K’ré mong rằng trong thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục định hướng hỗ trợ và hướng dẫn nhân dân, nhất là các hộ đồng bào DTTS thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của Nhà nước; từng bước nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương

Có thể quan tâm