UBND tỉnh họp triển khai các giải pháp cấp bách trong xây dựng nông thôn mới

0
58

[Tin Kon Tum] –

 Quang cảnh buổi làm việc

Loading...


 

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo các Sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và  UBND các huyện, thành phố.

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 15 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí (trong đó 13 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM), 06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 22 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 02 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 08 xã so với năm 2015). Bình quân đạt 11,14 tiêu chí trên xã, tăng 2,44 tiêu chí so với năm 2015.

 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei phối hợp chặt chẽ cùng các Sở, ban ngành liên quan rà soát, đánh giá lại cụ thể từng tiêu chí của 02 xã đạt chuẩn dưới 05 tiêu chí: Mường Hoong, Ngọc Linh để khắc phục và xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn theo quy định, mục tiêu đến hết tháng 06 năm 2019 không còn xã dưới 05 tiêu chí.

 

Đối với 10 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016 – 2020 còn lại: Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại cụ thể mức độ đạt chuẩn nông thôn mới của các xã trên địa bàn quản lý, lựa chọn xã có khả năng đạt chuẩn trong năm 2019 và xác định các tiêu chí chưa đạt chuẩn, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới; cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan để xây dựng thành công đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã lựa chọn trước tháng 9 năm 2019 theo yêu cầu của BCĐ Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020.

 

 Riêng đối với 03 xã mục tiêu năm 2018 (xã Bờ Y – huyện Ngọc Hồi, xã Đăk Ngọc – huyện Đăk Hà, xã Kon Đào – huyện Đăk Tô): Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô, Đăk Hà và Ngọc Hồi phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan khẩn trương đánh giá, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, trình cấp thẩm quyền thẩm định và công nhận đạt chuẩn theo quy định.

 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm của ngành và địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới, chịu trách nhiệm chính trước kết quả thực hiện xây dựng nông thôn được phân công phụ trách, và xem kết quả xây dựng nông thôn mới là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Trần Tiến

Có thể quan tâm