Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi) và xã Kon Đào (huyện Đăk Tô) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

0
58


14/05/2019 14:33


Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND và 366/QĐ-UBND ngày 13/5 công nhận xã Kon Đào (huyện Đăk Tô) và Bờ Y (huyện Ngọc Hồi) đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.
Đường nông thôn của các xã nông thôn mới được bê tông hóa sạch đẹp. Ảnh: LT

 

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Đăk Tô, huyện Ngọc Hồi và xã Kon Đào, xã Bờ Y có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 17 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Đoàn Kết, Hòa Bình, Ia Chim, Đăk Năng (thành phố Kon Tum); Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La (huyện Đăk Hà); Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào (huyện Đăk Tô); Sa Sơn, Sa Nhơn (huyện Sa Thầy); Đăk Nông, Đăk Kan, Bờ Y (huyện Ngọc Hồi); Đăk Ruồng, Tân Lập (huyện Kon Rẫy).

LÂM TRÀ

 

 

Đi tới nguồn bài viết

Có thể quan tâm