Kon Tum có thêm 31 người được phong và truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”

  0
  32

  [Tin Kon Tum] –


  21/03/2019 16:55


  Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký các Quyết định số 358, 355 (ngày 8/3/2019) về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho 570 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

  Cụ thể, Quyết định số 358/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho 561 cá nhân (Kon Tum có 30 người); Quyết định số 355/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho 9 cá nhân (Kon Tum có 1 người).

  Loading...

  Tỉnh Kon Tum có 30 người được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” đợt này; bao gồm 20 người hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, 6 người hoạt động trên lĩnh vực ngữ văn dân gian và 4 người lĩnh vực tri thức dân gian. Đặc biệt, bà Y Phoih và ông A Jar được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” trong cả 2 lĩnh vực ngữ văn dân gian và nghệ thuật trình diễn dân gian; ông A Bang được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” 2 lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian và tri thức dân gian.

  Mặt khác, tỉnh Kon Tum có ông A Điêng được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” vì có nhiều cống hiến xuất sắc trong 2 lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian và tri thức dân gian.

  Quang Định

  Có thể quan tâm