Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

  0
  42

  [Tin Kon Tum] –

   

  Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng KVPT; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.  Loading...

  Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum


   

  Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quang Nhạn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Đặng Thanh Long – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

   

  Trong 10 năm qua, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị đồng bộ, chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ.

   

  Các cấp, các ngành đã nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 28 gắn với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp được thành lập đúng thành phần và thường xuyền rà soát, củng cố, kiện toàn đúng quy định, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả. Trong triển khai thực hiện, các cấp, các ngành luôn coi trọng chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm, tổ chức thanh tra, kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động của khu vực phòng thủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về khu vực phòng thủ và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

   

  Tại Hội nghị, đại diện bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 28; làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thời gian tới.

   

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành, địa phương trong 10 năm qua đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28.

   

  Thủ tướng cũng đánh giá, nhận thức, trách nhiệm của toàn dân được nâng lên, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chất lượng tổng họp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu một số nội dung để các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những nội dung còn hạn chế; đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết 28 thời gian tới.

   

  Tại Hội nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 16 tập thể và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố giai đoạn 2008 – 2018./.

   

  Đức Tỵ

  Có thể quan tâm