Photocopy giao tận nhà

1.0003.000

Photocopy từ 1-3 tờ giá 1.000đ

Photocopy từ 4-6 tờ giá 2.000đ

Photocopy từ 7-10 tờ giá 3.000đ

Photocopy từ 11-20 tờ: 300đ / 1 tờ

Photocopy từ 21-49 tờ: 270đ / 1 tờ

Trên 50 tờ tính bằng: Số lượng tờ * 250đ

Xóa
Mã: N/A Danh mục:
0