Casio FX-570VN Plus

350.000

Tính năng nổi bật của Casio FX-570VN Plus

453 Functions

Tính năng đặc biệt

 1. Tính số thập phân tuần hoàn, phép chia có dư
 2. Thừa số nguyên tố
 3. Tìm UCLN, BCNN
 4. Phép tính tích
 5. Bất PT bậc 2, bậc 3, tính toán phân phối DIST
 6. Tọa độ đỉnh Parabol
 7. Tự động điều chỉnh phép nhân tắt rõ hơn, tạo bảng số từ 2 hàm
 8. Bộ nhớ trước PreAns, Int,Ingt
 9. Lưu nghiệm khi giải phương trình
 10. Tính lũy thùa bậc 4 trở lên cho số phức

Tính năng khác

  1. Chức năng cơ bản
  2. Hệ đếm cơ số n; Toán logic
  3. Chức năng CALC; Chức năng SOLVE
  4. Giải phương trình tuyến tính; Giải phương trình đa thức
  5. Chức năng lượng giác
  6. Nhập dữ liệu thống kê
  7. Độ lệch chuẩn trong thống kế 1 biến
  8. Hồi quy
  9. Ma trận
  10. Giá trị đạo hàm
  11. Tích phân
  12. Số phức
  13. Đổi đơn vị; Hằng số khoa học
  14. Số ngẫu nhiên
  15. Số nguyên ngẫu nhiên
  16. Hiển thị nghiệm của một số phương trình bậc 2
Danh mục:
0