Lịch cấp Chứng minh nhân dân tại huyện Đăk Hà

Thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007; Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân (CMND);

          Căn cứ Quyết định số 204/2006/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Kon Tum thông báo lịch cấp CMND cho nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Đăk Hà từ ngày 10/7/2017 đến ngày 25/7/2017 (có lịch cụ thể kèm theo).

1. Đối tượng cấp: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

2. Các trường hợp cấp CMND: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, thay đổi nơi thường trú, hết hạn sử dụng (trên 15 năm).

3. Mức thu tiền lệ phí:

         –  Cấp mới CMND, cấp đổi quá 15 năm: Không thu lệ phí.

         –  Cấp đổi, cấp lại: 9.000đ (Chín ngàn đồng chẵn) (trừ các xã Đăk Long, Đăk Ui, Đăk Pxi, Ngọc Réo).

         – Tiền ảnh CMND: 15.000đ (Mười lăm ngàn đồng chẵn).

Lưu ý: Ảnh chân dung làm CMND có phông nền màu trắng.

         4. Tiền dịch vụ chuyển phát nhanh CMND của bưu điện tới địa chỉ của công dân khi có yêu cầu: 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng chẵn).

XEM THÊM:  Khen thưởng các cá nhân tham gia cứu người trong vụ tai nạn ở Đăk Hà

 * Chú ý: Công dân khi đi phải mang theo sổ hộ khẩu gia đình (không dùng bản phô tô), CMND cũ.

LỊCH CẤP CMND HUYỆN ĐẮK HÀ

(Kèm theo Thông báo)

STT

  TÊN XÃ  — TT

NGÀY CẤP

ĐỊA ĐIỂM

1

Xã Đăk Pxi

10/7/2017

UBND xã

2

Xã Đăk Long

11/7/2017

UBND xã

3

Xã Đăk Hring

12/7/2017

UBND xã

4

Xã Đăk Mar

13/7/2017

UBND xã

5

Xã Đăk Ui

14/7/2017

UBND xã

6

Xã Đăk Ngọc

17/7/2017

UBND xã

7

Thị trấn Đăk Hà

18-19/7/2017

Công an thị trấn

8

Xã Ngọc Wang

20/7/2017

UBND xã

9

Xã Ngọc Réo

21/7/2017

UBND xã

10

Xã Hà Mòn

24/7/2017

UBND xã

11

Xã Đăk La

25/7/2017

UBND xã

                                                                                                                                                               PHÒNG Cảnh sát QLHC về TTXH

http://congankontum.gov.vn

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ bài này: