Từ 17/6, mã vùng điện thoại cố định của Kon Tum chuyển thành 260

Bắt đầu từ 17/6, cùng với 22 tỉnh, thành phố khác trong cả nước, mã vùng điện thoại cố định của Kon Tum sẽ được chuyển đổi.

Kết quả hình ảnh cho mã vùng điện thoại cố định

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, giai đoạn III quá trình chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ diễn ra ở 23 tỉnh, thành phố, trong đó có Kon Tum. Theo đó, mã vùng điện thoại cố định của Kon Tum sẽ chuyển từ 60 thành 260.

Việc chuyển đổi mã vùng giai đoạn III bắt đầu diễn ra từ 0 giờ ngày 17/6 đến hết ngày 16/7. Thời gian duy trì âm báo là từ 17/7 đến 31/8.

Kế hoạch chuyển đổi mã vùng là một bước nhằm thực hiện quy hoạch kho số viễn thông. Việc chuyển đổi mã vùng này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế là cần thiết, nhằm đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kho số viễn thông, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ…

VT

http://baokontum.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ bài này:
XEM THÊM:  Đào móng nhà phát hiện 7 bộ hài cốt